WZROST PODAŻY

Wzrost podaży i wynikający z niego spadek cen rynkowych zmniejszą opłacalność produkcji układów scalonych poszczególnych firm. Obniżenie ceny rynkowej jest przedstawione przez przesunięcie w dół poziomej krzywej popytu firmy z Ą do d2 . Zmniejszy ona swoją produkcję z q2 do qk – nowego punktu przecięcia się krzywych krańcowych kosztów i utargu krańcowego (ceny/popytu). Zauważmy, że punkt ten stanowi także najniższy punkt krzywej przeciętnych kosztów całkowitych. Cena równoważąca jedynie przeciętne koszty całkowite oznacza, iż zysk ekonomiczny wynosi zero. Przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć jedynie swoje koszty alternatywne i koszt ponoszonego ryzyka, ale nic ponadto.

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)